Sprawy

Wypadek kierowcy ciężarówki

$2,750,000.00

(łączny limit polisy ubezpieczeniowej)

Klient Macieja Ordon był kierowca ciężarówki, która zderzyła się z druga ciężarówka. W wyniku wypadku doznał poważnych obrażeń, spędził długi okres czasu w szpitalu i został poddany kilku operacjom. Na podstawie wstępnych sprawozdań nie było jasne, kto ponosił winę za ten wypadek. Po przeprowadzeniu odpowiednich dochodzeń Maciej udowodnił, że jego klient nie ponosił winy w tym wypadku i był uprawniony do otrzymania odszkodowania. Po tym jak Maciej wynegocjował uzyskanie limitu polisy ubezpieczeniowej kierowcy, który spowodował wypadek ($800,000.00) Maciej odkrył, że były również inne polisy ubezpieczeniowe z których można było dochodzić odszkodowania. Jako ze wypadek zdążył się w Kalifornii i sprawa musiała być złożona w Kalifornii, Maciej wprowadził do sprawy adwokata z Kalifornii. Ostatecznie w tej sprawie uzyskano $2,750,000.00, co było łącznym limitem trzech polis ubezpieczeniowych. Ponadto, klient Macieja miał również prawo ubiegać się o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy przeciwko swojemu pracodawcy. Jego pracodawca jednakże nie miał ubezpieczenia na wypadki przy pracy i nie było tez jasne czy klient Macieja był według prawa pracownikiem który miał prawo dostać jakiekolwiek odszkodowanie. Z drugiej strony, pracodawca klienta miał roszczenie za utratę jego ciężarówki na około $100,000.00, które spowodowałoby zmniejszenie odszkodowania klienta Macieja, jako że byłoby uzyskane z tych samych polis ubezpieczeniowych, które pokrywały obrażenia cielesne. Maciej był w stanie przekonać pracodawce jego klienta aby zrzekł się swoich roszczeń za zrzeczenie się jego klienta praw do uzyskania odszkodowania za wypadek przy pracy które z podanych wyżej powodów byłoby trudne lub niemożliwe. W końcowym rezultacie odszkodowanie netto klienta Macieja wzrosło o około
$ 100,000.00. Maciej poświęcił tej sprawie wiele czasu i uwagi. Gdy była taka potrzeba, Maciej poleciał niezwłocznie dwa razy z Chicago do San Francisco aby prawa jego klienta były należycie chronione.


Wypadek samochodowy

$650,000.00

Klient Macieja został uderzony przez samochód gdy przechodził przez ulicę. Doznał złamania nogi, które wymagało leczenia operacyjnego. Maciej natychmiast złożył ta sprawę w sądzie i przystąpił do wyjaśniania wszystkich spornych kwestii. Obrona twierdziła, że klient Macieja nie przechodził ulicy na przejściu dla pieszych i kwestionowała zakres obrażeń. W celu rozwiązania tych kwestii Maciej przeprowadził szczegółowe dochodzenie, jak również przesłuchał świadków i ekspertów. W celu wzmocnienia sprawy jego klienta Maciej również wynajął eksperta do ustalenia strat możliwości pracy zarobkowej oraz profesjonalną firmę video, która nakręciła film z miejsca wypadku, który później był przedstawiony w sadzie. Sprawa została rozwiązana podczas konferencji z sędzią. Po wysłuchaniu argumentacji Macieja i przedstawiciela obrony sędzia zalecił odszkodowanie w wysokości $650,000.00 i obrona zgodziła się zapłacić ta sumę.


Wypadek Śmiertelny

$975,000.00

Maciej reprezentował rodzinę osoby zmarłej w wyniku wypadku samochodowego. Kierowca, który spowodował wypadek miał ubezpieczenie w wysokości $250,000.00. Jako że kierowca ten jechał swoim prywatnym samochodem do domu na początku wszystko wskazywało na to, że w momencie wypadku kierowca używał swój samochód w celach osobistych, co ograniczyłoby pieniądze możliwe do uzyskania z ubezpieczenia do $250,000.00. Maciej bezzwłocznie wniósł sprawę do sądu i poprzez szczegółowe rozpoznanie sprawy był w stanie stwierdzić, że na podstawie odkrytych faktów jest możliwe by przedstawić argument, iż kierowca w momencie wypadku wykonywał pracę dla swojego pracodawcy co dodałoby $1,000,000.00 z ubezpieczenia jego pracodawcy do potencjalnego odszkodowania. W związku z tym, prawnicy reprezentujący kierowce i jego pracodawcę zgodzili się na rozwiązanie sprawy poprzez arbitraż. W wyniku rozprawy arbitrażowej zawarto ugodę w wysokości $975,000.00. Rozwiązanie sprawy poprzez arbitraż pozwoliło uniknąć ryzyka rozprawy sądowej, podczas której byłaby możliwość, że ława przysięgłych uznałaby iż kierowca, który spowodował wypadek nie kierował w ramach swojej pracy co ograniczyłoby sumę możliwych do uzyskania pieniedzy z ubezpieczenia do $250,000.00. Poza tym sprawa toczyła sie w sądzie w jednym z mniejszych rolniczych powiatów stanu Illinois, gdzie odszkodowania są znacznie niższe niż w powiecie Cook, w którym znajduje się Chicago. Uzyskane $975,000.00 jest zdecydowanie jednym z najwyższych odszkodowań uzyskanych w tym powiecie. W końcowym etapie sprawy, po tym jak prawnicy z drugiej strony zgodzili sie na arbitraż, Maciej współpracował w tej sprawie ze swoim wspólpracownikiem.


Wypadek Workersʼ Compensation

$21,247.41

W wyniku wypadku przy pracy klient Macieja złamał sobie dwie kości w stopie. Nie było potrzeby przeprowadzania operacji i po zakończeniu leczenia klient Macieja powrócił do pracy bez żadnych ograniczeń. Pierwsza oferta ubezpieczenia była w wysokości $ 2,124.72 i na podstawie rekomendacji Macieja została odrzucona przez jego klienta. Po dalszych negocjacjach i po tym jak Maciej formalnie zażądał przesłuchania oferta została podniesiona do $11,519.66. Maciej ponownie doradził klientowi aby odrzucić tę ofertę i dać ta sprawę na przesłuchanie. Po przeprowadzeniu przesłuchania został wydany wyrok w wysokości $ 21, 247.41.
Ta sprawa na pewno nie była największa sprawa o odszkodowanie za wypadek przy pracy prowadzana przez Macieja. Sprawa ta jednakże pokazuje że Maciej stara się uzyskać najwyższe możliwe odszkodowania w każdej sprawie bez względu na to czy jest to sprawa większa czy mniejsza.

Jazda pod wpływem alkoholu

Obrona DUI

Klientka Macieja została aresztowana za DUI po tym jak jej samochód utknął na kamieniu znajdującym się przy drodze. Policjantka, która ją zaaresztowała, przeprowadziła testy trzeźwości klientki Macieja i w jej opinii klientka Macieja nie przeszła tych testów. Następnie zażądała by klientka Macieja wykonała test na przenośnym alkomacie (PBT test) i test ten wykazał ze klientka Macieja przekroczyła dopuszczalna dla kierowców normę alkoholu we krwi.

Maciej złożył wniosek o uchylenie aresztowania. Po przesłuchaniu przed sądem, w którym Maciej przesłuchał policjantkę która zaaresztowała jego klientkę i zaprezentował video z aresztowania, Maciej był w stanie przekonać sędziego, że nie było podstaw do aresztowania, i ze w związku z tym areszt był niezgodny z prawem. Klientka Macieja została uniewinniona z zarzutu jazdy pod wpływem alkoholu.

Wypadek Samochodowy

$250,000.00

(limit polisy ubezpieczeniowej)

Klient Macieja był ofiara wypadku samochodowego, w którym doznał obrażeń ramienia. Limit polisy ubezpieczeniowej kierowcy, ktory spowodował wypadek był tylko $25,000.00 ale Maciej był w stanie użyć odpowiednia część polisy ubezpieczeniowej swojego klienta i uzyskać dla niego $250,000.00, pełna sumę limitu polisy ubezpieczeniowej.

Wypadek Przy Pracy

$300,000.00

Klient Macieja odniósł obrażenia ramienia podczas pracy. Maciej aktywnie służył pomoca swojemu klientowi podczas całego przebiegu sprawy, między innymi uzyskując zaległe wypłaty tygodniowych świadczeń, których kompania ubezpieczeniowa często nie wypłacała dobrowolnie. Sprawa została w końcu wyznaczona przez Macieja na rozprawę w Workers’ Compensation Commission by zmusić kompanię ubezpieczeniowa do wypłaty końcowego odszkodowania. Ugoda została zawarta na dzień przed rozprawa. Suma $300,000.00 była dokładnie suma odszkodowania, która Arbiter przewodzący sprawie uznal za potencjalne bardzo dobre rozwiazanie dla klienta Macieja podczas konferencji która odbyła się przed rozprawa.