Zakres Praktyki


Wypadki samochodowe
Odszkodowania za obrażenia cielesne
Błędy w sztuce medycznej

Jeśli odniesiesz obrażenia cielesne z winy innej osoby, na przykład kierowcy, właściciela lokalu czy tez lekarza, prawdopodobnie możesz obiegać się o odszkodowanie za ból i cierpienia, utratę normalnego życia, koszty leczenia, utracone zarobki i inne straty. Prawo dotyczące odszkodowań jest skomplikowane, dwa przypadki z podobnymi okolicznościami mogą dać dwa różne wyniki w zależności od wielu czynników. Firmy ubezpieczeniowe starają się sprawiać wrażenie ze są zainteresowane szybkim i  rzetelnym załatwieniem spraw odszkodowawczych, lecz w rzeczywistości walczą z tego rodzaju sprawami i próbują zminimalizować czy tez opóźnić płatności lub uniknąć całkowicie wypłaty odszkodowania. Musisz wiedzieć, które sprawy mogą być rozstrzygane poprzez ugodę a kiedy należy założyć sprawę w sądzie. Jeśli byleś ofiara wypadku potrzebujesz doświadczonego prawnika, aby poprowadził cię przez ten trudny moment w twoim życiu. Maciej Ordon oferuje Państwu swoje doświadczenie zdobyte podczas jego reprezentowania wielu osób w tego rodzaju przypadkach.


Odszkodowania za wypadki przy pracy

Prawo dotyczące odszkodowań za wypadki przy pracy  (‘‘Workers’ Compensation Law”) różni się w istotny sposób od ogólnego prawa regulującego odszkodowania za obrażenia cielesne. Przede wszystkim kwestia czy pracodawca był winny wypadkowi poprzez swoje zaniedbania nie ma tutaj żadnego znaczenia. Pracownik może domagać się odszkodowania, nawet jeśli przyczynił się do wypadku poprzez swoje zaniedbanie. Sprawy składane są w tzw. Komisji do spraw wypadków przy pracy (‘‘ Illinois Workers’ Compensation Commission”) a nie w Sądzie Okręgowym i podlegają innym regułom proceduralnym niż sprawy wnoszone do sadu. Jeśli nie zostaną spełnione pewne proceduralne wymagania prawne twoja sprawa może być umorzona i możesz nie uzyskać odszkodowania za swój wypadek. Biorąc pod uwagę odrębność prawa odszkodowań za wypadki przy pracy istotnym jest by twój prawnik posiadał biegłą znajomość tego prawa i miał doświadczenie w prowadzeniu spraw w Illinois Workers’ Compensation Commission. Odszkodowania za wypadki przy pracy są istotna częścią praktyki prawniczej Macieja Ordona. Jego doświadczenie jest do Państwa dyspozycji.


Obrona  spraw karnych
DUI i przesłuchania u Sekretarza Stanu

Każdy może popełnić błędy. Jazda po pijanemu, przemoc w rodzinie czy tez inne poważne przestępstwa. Gdy zostaniesz aresztowany i oskarżony o popełnienie przestępstwa twoja wolność i ewentualnie przyszłość twojej zielonej karty lub obywatelstwa są zagrożone. Jeśli nie jesteś obywatelem możesz być deportowany. Potrzebujesz doświadczonego prawnika. Twój prawnik musi ocenić twoja sprawę i doradzić, czy należy negocjować z prokuratorem minimalny wymiar kary, czy też należy po prostu odmówić przyznania się do winy i przeprowadzić przesłuchanie przed sadem po którym, w wielu sprawach klienci Macieja Ordona zostali całkowicie uniewinnieni.